Opieka Opieka do dziecka Opieka
 Sobota, 24 czerwca 2017 r.

ARKAMPOL sp. z o.o. po raz czwarty z rzędu wygrała przetarg na świadczenie opieki nad osobami zależnymi , uczestników projektu „ Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozpoczęliśmy rekrutację pracowników do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych do dzieci i osób starszych.

Podsumowaliśmy realizację umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy społecznej w Łodzi na sprawowanie opieki nad osobami zależnymi, uczestnikami projektu "Nowyn obraz pomocy społecznej w Łodzi" w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał ludzki. Wnioski zostaną przekazane do MOPS.

W dniach 18-20 września 2014 r. ARKAMPOL sp. z o.o. uczestniczyła w 22-gich Międzynarodowych Targach „ REHABILITACJA”. W targach brało udział ponad 200 wystawców prezentujących najnowocześniejszy sprzęt , urządzenia i rozwiązania służące rehabilitacji , opiece oraz profilaktyce zdrowotnej.

Współpracujemy

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
FEL–MED Sp. z o.o.
Oddział dla Przewlekle Chorych